Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws bronnen agenda over ons contact
Over ons

Kort na de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 heeft een aantal predikanten contact met elkaar gezocht. Bij hen leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen. Ze zijn genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de onderbouwing bestuderen en de achtergronden verhelderen.

Als kerk van Christus blijven wij immers alleen verbonden met onze Heer en met elkaar wanneer wij Zijn Woord liefhebben en ons door Zijn Woord laten gezeggen. Over die trouw aan het Woord van God in verbondenheid met de kerk van alle tijden zal wat ons betreft het gesprek rond de m/v-besluiten moeten gaan.

Gevolgen van de zondeval - Brief 10

Adam en Eva zijn niet door de Here als uitwisselbare menselijke individuen behandeld. De zonde van hen beide was ook niet identiek. Ze had grote gevolgen voor beiden. Beiden droegen ze een eigen verantwoordelijkheid en de Here sluit, ook in zijn straffen, aan bij deze door Hem Zelf gestelde orde. Zowel Adam als Eva wordt persoonlijk aangesproken en in die aanspraak herhaalt de Here niet, maar differentieert. Als wij vandaag een onderscheid maken tussen gelijkwaardige mannen en vrouwen discrimineren wij niet, maar laten we zien dat we nu wel gehoorzaam willen zijn aan wat het Woord van de Here ons leert. Uiteraard zegt de Bijbel meer over mannen en vrouwen dan in Genesis alleen, maar hier ligt wel ons uitgangspunt.

lees meer..

Video - Hoe lezen we de Bijbel?

De complete video van de regiobijeenkomst in Ten Boer met Dr. Pieter Boonstra over 'Hoe lezen we de Bijbel?' gehouden op Vrijdag 9 februari 2018.

lees meer..

Totaal individualisme - Brief 9

Door deze ongehoorzaamheid is er plotseling veel veranderd. Let wel: de ongehoorzaamheid van Adam en Eva bestond dus niet alleen uit het eten van een verboden vrucht. Ze bestond ook uit het onzorgvuldig omgaan met het woord van de Here, het onbetrouwbaar achten van de Here en het schenden van de gegeven verhouding in het huwelijk. Eva opereert volstrekt individualistisch en breekt daarmee in feite het (huwelijks)verbond. Door niets te doen stemt Adam daarmee in.

Adam en Eva ervaren dat ogenblikkelijk na hun openbare kiezen voor zichzelf als losse individuen. Er is angst gekomen omdat ze in feite ontrouw zijn geworden aan God en aan elkaar.

lees meer..

Genesis - Brief 8

Daar gaan we! Eindelijk zijn we toegekomen aan het lezen van Genesis 1-3. Je kunt het natuurlijk zo moeilijk maken als je zelf wilt. Er zijn namelijk twee scheppingsverhalen. Maar we hoeven volgens mij geen spelletje te doen ‘zoek de verschillen’. Ik beschouw de beide verhalen als vensters waardoor de Here God ons, voor zover Hij dat nodig acht, getuige laat zijn van zijn schepping. Het zijn twee vensters die licht werpen op één en dezelfde werkelijkheid. En deze vensters geven ons niet een alomvattend beeld, maar slechts een door de Here bepaalde selectie. Gelukkig maar: hoe zou je iets wat in de eeuwigheid gebeurd is kunnen persen in woorden en in een brein als dat van ons wat nog altijd onderworpen is aan de tijd?

lees meer..

Overzicht van alle brieven - Ds. Rufus Pos

Om de complexe materie rond man, vrouw en ambt toegankelijk te maken, schrijft een vader daarover brieven aan zijn kinderen. Het overzicht van alle tot nu toe geschreven brieven van Ds. Rufus Pos aan zijn kinderen.

lees meer..

Model-Verzoek tot Revisie

Inmiddels heeft de werkgroep zich uitvoerig en diepgaand over de besluiten en de onderbouwing ervan gebogen. Daaruit is een model-revisieverzoek voortgekomen. Dit model-verzoek tot revisie is een hulpmiddel voor de kerkenraden om revisie in te stellen. Kerkenraden mogen het model overnemen en daarmee tot hun eigen revisieverzoek maken. Het staat hen natuurlijk desgewenst ook vrij om zaken weg te laten of aan te vullen of helemaal een eigen revisieverzoek op te stellen.

lees meer..
1 2 3