Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
zondag 21 april 2019
Landelijke Bezinningsdag GKv - 18 Mei Bunschoten

Op d.v. zaterdag 18 mei 2019 organiseert BezinningMVEA in Bunschoten een themadag. We hebben als bezinningsgroep gemerkt dat veel gemeenteleden er behoefte aan hebben om samen na te denken over wat er in gang gezet is door de besluiten van de GS Meppel met betrekking tot vrouwelijke ambtsdragers. In zowel de rapporten als eerdere besluiten wordt uitgegaan van twee lijnen die zichtbaar zijn in de Bijbel: De lijn van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en de lijn van verschil in positie en verantwoordelijkheid tussen hen. Het zal u, net als ons, opgevallen zijn dat de besluiten met name op grond van de eerste lijn, die het vervullen van ambten door zusters mogelijk maakt, heel veel aandacht krijgt. Ook zal het u niet ontgaan dat de tweede lijn als traditioneel en vooral stereotiep aan de kant wordt geschoven. De praktijk leert dat dit standpunt moeilijk te verenigen is met dat van degenen die er van overtuigd zijn dat uit beide lijnen níet tot het het openstellen van alle ambten voor zusters kan worden geconcludeerd. Hier wreekt zich dat de GS er van uitgegaan is dat de Schrift geen eenduidig antwoord geeft en ook niet hoeft te geven op dit punt.

Op 18 mei hopen we hierover verder te spreken. De dag zal verdeeld worden in drie blokken. Als sprekers hebben we bereid gevonden voor het eerste blok Henk Drost en Dolf te Velde. Aansluitend volgt een vragenronde. In het tweede blok zullen Ida Slump en Rufus Pos spreken met daarna opnieuw een vragenronde. Na de middagpauze zullen we Arjan de Visser uit Hamilton verwelkomen. De dag wordt na zijn bijdrage afgesloten met een forum.

Programma

 • 10.00 uur: Opening/welkom
 • 10.15 – 11.00 uur: tweeluik dr. Dolf te Velde en ds. Henk Drost. + vragenronde
  • Woorden van God voor mensen van God
 • Koffie/thee
 • 11.30 – 12.15 uur: tweeluik mw. Ida Slump-Schoonhoven en ds. Rufus Pos + vragenronde
  • Man en vrouw: denkbeelden en beelden
  • Mirjam of Maria
 • Lunch
 • 13.00 uur: dr. Arjan de Visser uit Hamilton
  • Globaal bekeken: de GKv en de katholiciteit van de kerk
 • 13.45 uur: Forum
 • 14.30 uur: Conclusies en eventueel vervolgafspraken
 • Uiterlijk 15.00 uur: Sluiting

Informatie

Wanneer: d.v. zaterdag 18 mei 2019 10:00-15:00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Plaats: Immanuelkerk, Plevier 2, Bunschoten
Kosten: 10 euro per deelnemer (incl. lunch), te voldoen bij binnenkomst

« Subtiele verhoudingen in Gods wereld - Verontrusten laten zich horen »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's