Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
maandag 15 oktober 2018
Video - Op zoek naar betekenis - Dr. Gert van den Brink


Mededeling

We hebben de video-opnames van geloofstoerusting.nl van dr. Gert van den Brink van deze site verwijderd. Terecht waarschuwt hij tegen een manier van bijbelgebruik, waarbij concrete geboden en aanwijzingen van God geen duidelijke plek meer krijgen in onze ethische bezinning. Van verschillende kanten werden wij erop gewezen dat geen recht gedaan wordt aan de opstelling van dr. Ad de Bruijne, die geen deugdethiek zonder gebodsethiek voorstaat. Ook De Bruijne zelf maakte daarom terecht bezwaar tegen de gewekte indruk.
Omdat we zijn eer en goede naam daardoor niet willen beschadigen, hebben we deze geloofstoerusting.nl video's hier verwijderd. Ook bieden we onze oprechte excuses aan voor de mogelijk aangerichte schade. Dat is geenszins de bedoeling. We hechten er aan de bezinning rond man, vrouw en ambt zuiver en christelijk te voeren, op basis van (juist weergegeven) argumenten.

« 12 mannelijke apostelen? Paste ook Jezus zich aan? - De priesterlijke lijn »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's