home nieuws start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017

Appèl op de Generale Synode van de GKv Goes 2020

Op 15 januari ontvingen wij een antwoord van de tweede scriba ds A. Koster namens de generale synode op ons appèl..

Video - GKv waar gaat het om?

Hieronder kan u de videoregistraties, verzorgd door LPB Media, van de Bezinningsdag GKv in Bunschoten bekijken. Of bekijkt u ons op en/of abboneert u zich kosteloos op ons Youtube kanaal.

lees meer..

Vrouwelijke ambtsdragers?

Steeds luider klonk de vraag of wij ook in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de ambten niet moesten openstellen ook voor vrou­wen. Tot de Generale Synode van Meppel 2017 het zeker wist: de Bijbel laat ook ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers open. Je vraagt je dan af: hebben we ons dan werkelijk zolang ver­gist? Zou Christus kerk op dit punt zo'n 20 eeuwen gedwaald hebben? Zou de Heilige Geest de kerk dan zolang op een zo be­langrijk punt in het onzekere gelaten hebben?

lees meer..

Onderwijs geven en onderlinge verhoudingen in 1 Timotheus 2

Een beoordeling van een belangrijk uitgangspunt in de exegese van Pieter Niemeijer in: Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (Uitgave Woord & Wereld, 2018). In 1 Timoteüs 2: 8-15 geeft de apostel Paulus voorschriften voor de gemeente. Volgens Pieter Niemeijer heeft hij daarbij alleen het oog op de getrouwde vrouw in relatie tot haar eigen man en haar omgang met hem in de gemeente. Deze vooronderstelling draagt zijn uitleg van 1 Timoteüs 2: 8-15.

  lees meer..

  Mijn heil hangt er toch niet van af?

  Het klinkt aannemelijk. Of je nu voor of tegen vrouwen in de diverse ambten bent, daar staat of valt je zaligheid toch niet mee? Dat zal niemand durven beweren. Het klinkt ook als een retorische vraag, waarop het antwoord eigenlijk bij voorbaat al duidelijk is. Nee, natuurlijk hangt ons heil niet van je standpunt in deze kwestie af. Dat hangt af van je geloof en overgave aan Jezus Christus, de enige Middelaar tussen God en mensen.

  lees meer..

  Verstoorde relatie

  Het conflict is al eeuwenoud en het is van alle tijden. Overal in de geschiedenis zie je het terug, het conflict tussen mannen en vrouwen. Het prachtige evenwicht van de schepping is verstoord en uit balans geraakt.

  Gelukkig is al het mooie van het samenspel niet verdwenen en nog steeds herkenbaar. Maar vergeleken met de oorspronkelijke bedoeling, zijn wij ver verwijderd van het origine. Mannelijk en vrouwelijk, bedoeld als naast elkaar, is tegenover elkaar komen te staan. Mannelijk en vrouwelijk, bedoeld als eenheid, is los en onafhankelijk van elkaar geraakt. De geschiedenis van de mensheid draagt de diepe sporen van dit conflict. Je ziet concurrentie, strijd en onderdrukking, misbruik en manipulatie.

  lees meer..

  Bronnen

  Werkgroepen  Overige Pagina's