Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
donderdag 23 mei 2019
Verontrusten laten zich horen

Op zaterdag 18 mei kwamen zo’n 325 kerkleden uit het hele land bijeen in Bunschoten om zich te bezinnen op de besluiten van de GS-Meppel 2017. Het was niet de bedoeling om alleen maar te spreken over ‘de vrouw in het ambt’. Deze besluiten waren wel de aanleiding om goed na te denken over het verstaan van de Bijbel.

Dr. Dolf Te Velde sprak over het omgaan met de Bijbel. Hij benadrukte dat niet wij iets doen met de Bijbel, maar dat de Bijbel iets doet met ons door de werking van de Heilige Geest. Alleen door de Geest kan afstand van eeuwen worden overbrugd. In die lijn sprak ook ds. Henk Drost die waarschuwde voor een eenzijdig accent op de menselijke beleving ten koste van de Bijbelse boodschap.

Mw. Ida Slump-Schoonhoven gaf een verhelderend overzicht van de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van gender en seksualiteit. Ze liet zien dat de seksuele oriëntatie steeds meer wordt gezien als een keuze, een keuze die steeds opnieuw mag worden gedaan. Het is belangrijk zich hiervan bewust te zijn bij het spreken over de verhouding man-vrouw. Ds. Rufus Pos benadrukte het belang van een gehoorzaam volgen van de Bijbelse lijnen ten aanzien van de rol van mannen en vrouwen in de kerk, juist met het oog op het voortbestaan van de kerk en de toekomst van het koninkrijk van God.

Juist op deze dag werd bekend dat de Canadian Reformed Churches de zusterrelatie met de GKv hebben verbroken. Dat gaf een bijzondere accent aan het spreken van prof. dr. Arjan de Visser uit Hamilton. Hij is van mening dat de verschuivingen binnen de GKv het gevolg zijn van het toegeven aan de druk van de seculiere samenleving. En hij vindt dat de bezinningsgroep MVEA niet ‘te timide’ moet optreden.

Aansluitend vormden de sprekers van deze dag een panel voor het beantwoorden van allerlei vragen. Het was merkbaar dat bij veel aanwezigen de vraag ‘hoe nu verder?’ sterk leefde. Dr. Te Velde waarschuwde tegen weglopen. Het is belangrijk de confrontatie niet uit de weg te gaan, zeker nu er revisiebesluiten liggen op de tafel van de komende generale synode.
De bezinningsgroep MVEA zegde toe na te denken welke stappen het beste genomen kunnen worden om het gesprek binnen de kerken te dienen. De toespraken zullen worden gepubliceerd op deze website. Hier zijn de video opnames van LPB Media te vinden.

Tekst en video van de lezingen

Dr. Dolf te Velde - Woorden van God voor mensen van God (1)
Ds. Henk Drost - Woorden van God voor mensen van God (2)
Mw. Ida Slump - Schoonhoven - Man en vrouw: denkbeelden en beelden
Ds. Rufus Pos - Mirjam of Maria
Dr. Arjan de Visser - De GKv en de katholiciteit van de kerk

« Woorden van God voor mensen van God (2) - Video - 14 december 2019 »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's