Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws bronnen over ons contact
Over ons

Kort na de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 heeft een aantal predikanten contact met elkaar gezocht. Bij hen leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen. Ze zijn genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de onderbouwing bestuderen en de achtergronden verhelderen.

Als kerk van Christus blijven wij immers alleen verbonden met onze Heer en met elkaar wanneer wij Zijn Woord liefhebben en ons door Zijn Woord laten gezeggen. Over die trouw aan het Woord van God in verbondenheid met de kerk van alle tijden zal wat ons betreft het gesprek rond de m/v-besluiten moeten gaan.

Nieuws

Na de vorming van onze bezinningsgroep in augustus 2017 zijn diverse werkgroepen samengesteld: hermeneutiek, handreiking, revisie en voorlichting. Uiteraard hebben zij enige tijd nodig om zich te vormen en vervolgens in …

lees meer..

Revisie

De werkgroep Revisie bestudeert de besluiten en de gronden. Daarbij maken we gebruik van deputatenrapporten en overig materiaal dat ter synode gebruikt is. Per onderdeel zal worden bekeken of de onderbouwing solide is …

lees meer..

Handreiking

Het doel van de werkgroep handreiking bestaat uit hulp bieden aan kerken, predikanten en kerkleden bij bezinning rond de eventuele invoering van de M/V-besluiten, en bij knelpunten die zich in diverse praktijksituaties …

lees meer..

Hermeneutiek

Het doel van onze werkgroep is informatie te verschaffen over de exegetische, hermeneutische en culturele achtergronden van de synodebesluiten over man, vrouw en ambt. Dat is van belang, omdat dit synodebesluit …

lees meer..

Verdieping

In Amerika speelde in de tachtiger jaren van de vorige eeuw precies dezelfde zaken als welke nu bij ons in de GKV aan de hand zijn. Bedenk ook dat in diezelfde tijd binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal) een beslissing genomen werd over de mogelijkheid van vrouwelijke predikanten. De synode van Sneek (1969/70) opende deze mogelijkheid met een paar restricties. In 1985 werden alle restricties opgeheven. Ongetwijfeld zullen er rapporten en andere publicaties over dit …

lees meer..

David Platt

Wie een zeer uitvoerige bespreking van Genesis 1-3 en de zgn ‘zwijgteksten’ uit het NT wil meemaken, kan terecht bij de jonge Amerikaanse predikant en hoogleraar David Platt. Het is een mix tussen een college en een preek. Via onderstaande links kunt u ook andere door hem behandelde onderwerpen bekijken. Opvallend en hartverwarmend is de voortdurende inspanning om het Woord van God niet als een studieobject te benaderen, maar als het ‘Woord van God voor ons’ in onze concrete …

lees meer..