home nieuws start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017

Verontrusten laten zich horen

Op zaterdag 18 mei kwamen zo’n 325 kerkleden uit het hele land bijeen in Bunschoten om zich te bezinnen op de besluiten van de GS-Meppel 2017. Het was niet de bedoeling om alleen maar te spreken over ‘de vrouw in het ambt’. Deze besluiten waren wel de aanleiding om goed na te denken over het verstaan van de Bijbel. ...

Video - Landelijke Bezinningsdag GKv

Hieronder kan u de videoregistraties, verzorgd door LPB Media, van de Bezinningsdag GKv in Bunschoten bekijken. Of bekijkt u ons op en/of abboneert u zich kosteloos op ons Youtube kanaal.

lees meer..

Kunnen we Niemeijer volgen?

De vraag is dus: kunnen we hem hierin volgen? En: is zijn poging om de lacune te vullen geslaagd? Als we met zijn denkrichting kunnen meegaan, zijn we een stap verder en hebben we  een basis gevonden om met elkaar het synodebesluit te dragen, zelfs als er  over allerlei details nog discussie zou overblijven. (Die discussie is trouwens niet altijd zinvol; ook bij meningsverschil over details, kun je het over de benadering eens zijn).   Maar als we niet in zijn benadering  kunnen meegaan, blijven er fundamentele vragen over.

  lees meer..

  Onderwijs geven en onderlinge verhoudingen in 1 Timotheus 2

  Een beoordeling van een belangrijk uitgangspunt in de exegese van Pieter Niemeijer in: Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (Uitgave Woord & Wereld, 2018). In 1 Timoteüs 2: 8-15 geeft de apostel Paulus voorschriften voor de gemeente. Volgens Pieter Niemeijer heeft hij daarbij alleen het oog op de getrouwde vrouw in relatie tot haar eigen man en haar omgang met hem in de gemeente. Deze vooronderstelling draagt zijn uitleg van 1 Timoteüs 2: 8-15.

   lees meer..

   Mijn heil hangt er toch niet van af?

   Het klinkt aannemelijk. Of je nu voor of tegen vrouwen in de diverse ambten bent, daar staat of valt je zaligheid toch niet mee? Dat zal niemand durven beweren. Het klinkt ook als een retorische vraag, waarop het antwoord eigenlijk bij voorbaat al duidelijk is. Nee, natuurlijk hangt ons heil niet van je standpunt in deze kwestie af. Dat hangt af van je geloof en overgave aan Jezus Christus, de enige Middelaar tussen God en mensen.

   lees meer..

   Verstoorde relatie

   Het conflict is al eeuwenoud en het is van alle tijden. Overal in de geschiedenis zie je het terug, het conflict tussen mannen en vrouwen. Het prachtige evenwicht van de schepping is verstoord en uit balans geraakt.

   Gelukkig is al het mooie van het samenspel niet verdwenen en nog steeds herkenbaar. Maar vergeleken met de oorspronkelijke bedoeling, zijn wij ver verwijderd van het origine. Mannelijk en vrouwelijk, bedoeld als naast elkaar, is tegenover elkaar komen te staan. Mannelijk en vrouwelijk, bedoeld als eenheid, is los en onafhankelijk van elkaar geraakt. De geschiedenis van de mensheid draagt de diepe sporen van dit conflict. Je ziet concurrentie, strijd en onderdrukking, misbruik en manipulatie.

   lees meer..

   Bronnen

   Werkgroepen   Overige Pagina's