home nieuws
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017

Nieuws

Inmiddels zijn op deze site tal van artikelen terug te vinden. Zo verscheen de laatste maand van Henk Room een artikel over de vraag of vrouwen in Paulus’ tijd onvoldoende geschoold waren, en daarom maar beter konden zwijgen. Bart van Egmond belicht het gelijkheidsdenken van onze tijd, als een macht die de kerk bedreigt en ook doorwerkt in de synodebesluiten.  Ida Slump – Schoonhoven schrijft over moederliefde en moederschap: mythe of gave? Pieter Boonstra gaat in op de manier van bijbeluitleg tussen biblicisme en schriftkritiek. Dolf te Velde zoomt in op de bijbelse gronden onder de synode-besluiten. Actuele stof en zeker de moeite waard om rustig kennis van te nemen.

‘Ruimte’ voor de mens ten koste van Gods Woord

In het vorige artikel (uit Nader Bekeken, april 2018) schreef ik over de bevrijding van man en vrouw, zoals daarover in onze cultuur gedacht wordt. Allang is onze cultuur bezig zich los te maken van Gods openbaring in de Bijbel. Dat zie je ook in hoe er wordt omgegaan met huwelijk, seksualiteit en gender.

In dit artikel wil ik op twee punten laten zien hoe dit emancipatieproces ook in de kerk gaande is: in de discussie over de vrouw in het ambt en het denken over homoseksualiteit. Wat ik daarin zie gebeuren, is dat er wordt gezocht naar vrijheid voor de mens, die niet opkomt uit Gods Woord, maar ten koste gaat van zijn Woord. En dát kan nooit echte vrijheid zijn.

lees meer..

Was Eva onvoldoende "gevormd"?

Volgens 1 Tim. 2: 13 mag een vrouw in de gemeente niet zelf onderwijs geven en op die manier gezag hebben over mannen. Waarom niet? Regelmatig kun je horen dat dit komt, omdat vrouwen in de tijd van Paulus niet goed genoeg waren opgeleid. Het hangt dus samen met hun sociaal-maatschappelijke en culturele omstandigheden. Hoe zul je anderen onderwijzen (mannen) wanneer je niet eerst zelf een goede opleiding hebt gehad?

lees meer..

Tussen biblicisme en schriftkritiek - Dr. Pieter Boonstra

De Bijbel is een boek dat zowel aangevallen als misbruikt wordt. Hoe houden we vast aan het juiste gebruik van de Schrift als Gods woord in een postmoderne tijd waarin de Bijbel enerzijds genegeerd en anderzijds misbruikt en gerelativeerd wordt.
Als kerken staan we voor een geweldige uitdaging. In een tijd die sterk verandert staat het lezen van de Bijbel onder druk. Daarnaast hebben we te maken met een nieuwe hermeneutiek die het gezag van de Bijbel ondermijnt. Dit alles vraagt van ons dat we ons bezinnen hoe wij Gods Woord als norm kunnen bewaren in een sterk veranderende cultuur.

lees meer..

Bijbelse gronden?

De synode trekt de conclusie ‘dat het getuigenis van de Schrift alle aanleiding geeft aan de gemeente van het Nieuwe Verbond, om mannen en vrouwen gelijkwaardig te laten functioneren in al de profetische, priesterlijke en koninklijke taken in de kerk’. De term ‘alle aanleiding’ is wel rijkelijk vrijblijvend, zeker wanneer in de tweede helft van dezelfde grond wordt gesteld dat bepaalde bijbelteksten ‘geen onbetwistbare grond’ kunnen zijn voor een andere conclusie. Meet de synode hier met twee maten als het gaat om de ‘bewijslast’? Aan de ene kant is ‘alle aanleiding’ genoeg voor bijbels materiaal dat de inschakeling van vrouwen alle ruimte geeft; aan de andere kant wordt een ‘onbetwistbare grond’ gevraagd bij bijbelteksten die daaraan een inperking geven. Dat lijkt mij geen faire verdeling.

lees meer..

Moederliefde en moederschap: mythe of gave?

‘Stel kinderen krijgen niet te lang uit. Er is altijd wel een reden om te wachten.’ Deze oproep van bezorgde gynaecologen stond onlangs in de krant.1 De leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, loopt steeds verder op. Begin jaren zeventig beviel de gemiddelde Nederlandse moeder op haar 24e van haar eerste kind, nu ligt het gemiddelde tegen de dertig jaar.

Omdat late zwangerschappen meer complicaties met zich meebrengen, introduceerden de artsen al in 1991 de slagzin ‘Een slimme meid krijgt haar kind op tijd’. Maar dat heeft blijkbaar geen effect gehad. Men blijft het kinderen krijgen uitstellen. Ook het aantal vrouwen dat bewust kinderloos is, neemt toe en het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalt. Hoe komt dat?

lees meer..