home nieuws start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017

Nieuws

Inmiddels zijn op deze site tal van artikelen terug te vinden. Zo verscheen de laatste maand van Henk Room een artikel over de vraag of vrouwen in Paulus’ tijd onvoldoende geschoold waren, en daarom maar beter konden zwijgen. Bart van Egmond belicht het gelijkheidsdenken van onze tijd, als een macht die de kerk bedreigt en ook doorwerkt in de synodebesluiten.  Ida Slump – Schoonhoven schrijft over moederliefde en moederschap: mythe of gave? Pieter Boonstra gaat in op de manier van bijbeluitleg tussen biblicisme en schriftkritiek. Dolf te Velde zoomt in op de bijbelse gronden onder de synode-besluiten. Actuele stof en zeker de moeite waard om rustig kennis van te nemen.

Eén jaar beleid M/V en ambt

Voor de zomervakantie 2017 besloot de generale synode dat vrouwen geroepen mogen worden niet alleen tot het ambt van diaken, maar ook van ouderling en predikant. En dat met onmiddellijke ingang. De plaatselijke kerken moeten zelf bepalen hoe en wanneer ze hiernaar willen handelen. Hoe is de situatie nu, na iets meer dan een jaar?

lees meer..

‘Ruimte’ voor de mens ten koste van Gods Woord

In het vorige artikel (uit Nader Bekeken, april 2018) schreef ik over de bevrijding van man en vrouw, zoals daarover in onze cultuur gedacht wordt. Allang is onze cultuur bezig zich los te maken van Gods openbaring in de Bijbel. Dat zie je ook in hoe er wordt omgegaan met huwelijk, seksualiteit en gender.

In dit artikel wil ik op twee punten laten zien hoe dit emancipatieproces ook in de kerk gaande is: in de discussie over de vrouw in het ambt en het denken over homoseksualiteit. Wat ik daarin zie gebeuren, is dat er wordt gezocht naar vrijheid voor de mens, die niet opkomt uit Gods Woord, maar ten koste gaat van zijn Woord. En dát kan nooit echte vrijheid zijn.

lees meer..

12 mannelijke apostelen? Paste ook Jezus zich aan?

Bleef Jezus, ook als de uitgesproken openbaring van God op aarde, op dit punt ónder het ideaal van God? Geldt dat dan ook van zijn apostelen, die duidelijk opdracht geven alleen mannen als oudsten aan te stellen? Gingen zij opzij voor de toenmalige cultuur? Geldt dat dan ook voor meer zaken? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de zeggingskracht en het gezag van Gods openbaring in zijn Zoon, en later door middel van zijn apostelen?

lees meer..

Bijbelse gronden?

De synode trekt de conclusie ‘dat het getuigenis van de Schrift alle aanleiding geeft aan de gemeente van het Nieuwe Verbond, om mannen en vrouwen gelijkwaardig te laten functioneren in al de profetische, priesterlijke en koninklijke taken in de kerk’. De term ‘alle aanleiding’ is wel rijkelijk vrijblijvend, zeker wanneer in de tweede helft van dezelfde grond wordt gesteld dat bepaalde bijbelteksten ‘geen onbetwistbare grond’ kunnen zijn voor een andere conclusie. Meet de synode hier met twee maten als het gaat om de ‘bewijslast’? Aan de ene kant is ‘alle aanleiding’ genoeg voor bijbels materiaal dat de inschakeling van vrouwen alle ruimte geeft; aan de andere kant wordt een ‘onbetwistbare grond’ gevraagd bij bijbelteksten die daaraan een inperking geven. Dat lijkt mij geen faire verdeling.

lees meer..

Op zoek naar betekenis

De mening van Paulus en de mening van de Heilige Geest

Drie video's van de avond in Haren met dr. Gert van den Brink (Predikant van de HHK, Rotterdam-Kralingseveer). In deze lezing gaat hij, in een verhelderend en goed te volgen betoog, in op de nieuwe hermeneutiek.

lees meer..