Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
vrijdag 26 januari 2018
Revisie

De werkgroep Revisie bestudeert de besluiten en de gronden. Daarbij maken we gebruik van deputatenrapporten en overig materiaal dat ter synode gebruikt is. Per onderdeel zal worden bekeken of de onderbouwing solide is en waarin de argumentatie van de synode op basis van de Heilige Schrift naar onze indruk tekortschiet.

Zowel door diverse voor- als veel tegenstanders wordt de onderbouwing bij een eerste indruk als onvoldoende ingeschat. Inmiddels heeft de werkgroep zich uitvoerig en diepgaand over de besluiten en de onderbouwing ervan gebogen. Daaruit is een model-revisieverzoek voortgekomen.

Dit model-verzoek tot revisie is een hulpmiddel voor de kerkenraden om revisie in te stellen. Kerkenraden mogen het model overnemen en daarmee tot hun eigen revisieverzoek maken. Het staat hen natuurlijk desgewenst ook vrij om zaken weg te laten of aan te vullen of helemaal een eigen revisieverzoek op te stellen. De werkgroep stelt het op prijs om een kopie van ingediende revisieverzoeken te ontvangen (contact).

Model-Verzoek tot revisie van de ‘Besluitvorming MV en ambt’ van de GS Meppel 2017

Toelichting bij het model-Verzoek tot revisie van de besluiten ‘MV en ambt’ van de GS Meppel 2017

Revisies


Leden werkgroep Revisie
Pieter Boonstra
Gerard Geerds
Lucius de Graaff
Piet Meijer
Joop Schreuder
Pieter Slager
Dolf te Velde
Klaas Wezeman

« Handreiking - Hermeneutiek »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's