Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
dinsdag 21 november 2017
Hermeneutiek

Het doel van onze werkgroep is informatie te verschaffen over de exegetische, hermeneutische en culturele achtergronden van de synodebesluiten over man, vrouw en ambt. Dat is van belang, omdat dit synodebesluit vermoedelijk niet op zichzelf staat, maar samenhangt met andere ontwikkelingen binnen de kerken.

We zijn van plan om:

  1. Op grond van de synodebesluiten en andere publicaties in onze kerken de argumenten voor de vrouw in het ambt in kaart te brengen.
  2. Te analyseren welke bredere thema’s op de achtergrond een rol spelen (met betrekking tot de Schrift, de ambten, gezag en autonomie, de leer over God etc.) en welke keuzes daarbij gemaakt worden.
  3. Op de website een overzicht te publiceren van de argumenten voor de vrouw in het ambt en een analyse van achterliggende overtuigingen.
  4. Tenslotte willen we proberen helder te maken of (en zo ja hoe) pleidooien voor de vrouw in het ambt in conflict komen met ons gemeenschappelijk belijden.

Vanaf februari 2018 zijn de bevindingen van de werkgroep op de website te vinden.


Leden werkgroep Hermeneutiek en Exegese

Pieter Boonstra
Arend de Braak
Alko Driest
Bart van Egmond
Jouk Kruidhof
Marien de Meij
Frans Pansier
Henk Room
Ida Slump-Schoonhoven
Joop Schreuder
Jan Jarig van der Tol

« Revisie - 50 Vragen en Antwoorden »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's