Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
dinsdag 21 november 2017
Handreiking

Het doel van de werkgroep handreiking bestaat uit hulp bieden aan kerken, predikanten en kerkleden bij bezinning rond de eventuele invoering van de M/V-besluiten, en bij knelpunten die zich in diverse praktijksituaties voordoen.

Taken

  • inventariseren – via peiling in eigen netwerk – op welke wijze kerkenraden omgaan met de bezinning rond de invoering van deze besluiten.

  • met behulp van beschikbare praktijkvoorbeelden (‘best practices’) materiaal aanbieden voor diverse trajecten van bezinning.

  • in afstemming met de GS-deputaten ‘Implementatie’ beschikbaar zijn voor ondersteuning van gemeenten in deze bezinning.

  • in afstemming met GS-deputaten Kerkrecht inventariseren welke kerkrechtelijke vragen zich bij de invoering van de M/V-besluiten voordoen op de diverse niveaus – plaatselijk, classicaal, landelijk – en voorstellen ontwikkelen voor hoe deze kunnen worden opgelost binnen bestaand kerkrecht danwel in nieuw te ontwikkelen kaders.

  • beschikbaar zijn voor praktisch en pastoraal advies aan kerkleden die m.b.t. de invoering van de M/V-besluiten in de moeite komen.

  • in afstemming met de werkgroep Communicatie bekendheid geven aan activiteiten en materialen.

Handreiking voor kerkenraden en gemeenteleden naar aanleiding van de synodebesluiten M/V


Leden werkgroep Handreiking
Jelle Drijfhout
Gerard Geerds
Kees Kramer
Piet Meijer
Dick Slump
Klaas Wezeman
Bert Woudt

« agenda - Revisie »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's