Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Rufus Pos

Rufus Pos

maandag 18 december 2017
Brieven aan mijn Kinderen - Inleiding

Brieven aan mijn kinderen.

Op deze site volgt een aantal brieven die ik schreef voor mijn kinderen. Ieder van hen is op eigen manier en op eigen plaats bezig na te denken over de ontwikkelingen in onze kerken. We praatten er over als we bij elkaar waren. Ze stuurden elkaar en mij stukken toe, maar steeds kwamen er twee zaken bovendrijven.

Het eerste was dat ze bij de discussie over hermeneutiek al snel afhaakten. Ondanks alle pogingen het wat eenvoudiger te maken, werd de plek en betekenis van de hermeneutiek voor hen niet duidelijker.

Het tweede punt wat ik van hen hoorde en zelf ook merkte was dat er hier en daar een sfeer ontstaan is waarin, net als een aantal jaren geleden bij het nadenken over het werk van de Heilige Geest, sprake lijkt te zijn van een soort eerste- en tweederangs gelovigen. Er zijn gelovigen wiens ogen nog niet opengegaan zijn voor de echte waarheid omtrent de bijna uitwisselbare plek van mannen en vrouwen in de kerk. Maar gelukkig, zo blijkt, mogen wij dan rekenen op enig geduld van degenen die al wel helemaal vanuit deze nieuw ontdekte waarheid leven.

Het leek mij als vader niet een slecht idee om mijn 5 zonen en schoondochters wat te bemoedigen door gewoon schriftelijk te reageren op hun opmerkingen en vragen. Dat dwingt mij om zo zorgvuldig mogelijk te formuleren zonder de druk van een schrijven als reactie op officiële publicaties. Wellicht dat ook anderen dan mijn eigen kinderen een beetje geholpen zijn door over onze schouder mee te kijken.

Voor alle duidelijkheid: in wat ik schrijf gaat het om mijn persoonlijke mening en deze hoeft niet automatisch op alle punten overeen te komen met het standspunt van de broeders en zusters achter de website bezinningmvea.nl.

Rufus Pos
Steenwijk
November 2017
 


Brieven aan mijn Kinderen - Brief Eén
Brieven aan mijn Kinderen - Brief Twee
Brieven aan mijn Kinderen - Brief Drie
Brieven aan mijn Kinderen - Brief Vier
Spreken over 'scheppingsorde' is legitiem - Brief Vijf
Koppositie? - Brief Zes
Geen recht van de man, maar aanmoediging van de vrouw - Brief Zeven
Genesis - Brief Acht
Totaal individualisme - Brief Negen
Gevolgen van de zondeval - Brief Tien
Gezag niet van tijdelijke aard - Brief Elf
Geen hiërarchie - Brief Twaalf
Gezag na de wederkomst - Brief Dertien
Allemaal volmaakt en toch verschillend - Brief Veertien
Een pijnlijke waarheid - Brief Vijftien

« Geen recht van de man, maar aanmoediging van de vrouw - Brief Zeven - Spreken over 'scheppingsorde' is legitiem - Brief Vijf »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's