Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 en Goes 2020
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
Rufus Pos

Rufus Pos

maandag 18 december 2017
Brieven aan mijn Kinderen - Brief Eén

Lieve kinderen, (dat zeg ik natuurlijk omdat ik verwacht dat ook jullie vrouwen meelezen ;-)

Jullie vertelden me dat je wel geprobeerd hebt om iets te lezen over hermeneutiek, maar dat je er een beetje wanhopig van werd. “Moeten we dat echt allemaal begrijpen voordat we kunnen beoordelen wat er momenteel aan de hand is in de kerk?” “Moeten we heel het gesprek over wel of niet vrouwen in het ambt overlaten aan theologen en maar afwachten welke beslissingen zij nemen?”

(inleiding)

Ik heb jullie geantwoord dat in het nieuwe boekje van de TU (Gereformeerde hermeneutiek vandaag) best heel moeilijke dingen staan en dat ook ik niet durf te beweren dat ik alles al helemaal begrijp. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we daarom op alle andere punten alleen nog maar voor onze beurt kunnen spreken omdat we niet genoeg op de hoogte zouden zijn. We hoeven m.i. niet zwijgend en geduldig af te wachten wat er verder nog uit de bus komt. Per slot van rekening heeft de Generale Synode van Meppel 2017 al een ondubbelzinnige beslissing genomen op het punt van vrouwen in het ambt en bovendien heeft de synode dit besluit met een aantal gronden ook al in het midden van de kerken neergelegd.

Heel jammer vind ik dat we vanwege die haast nu een soort gesprek moeten gaan voeren wat heel gemakkelijk het karakter krijgt van “verdedigen en bestrijden”. Ik zou er veel voor over hebben dat het een samen zoeken zou worden, maar dat is wel heel erg moeilijk nu de synode haar besluiten zonder enige terughoudendheid vrijgegeven heeft om desgewenst te effectueren.


Om even op dat punt van de hermeneutiek terug te komen: ik stelde jullie voor om dat nu maar even te laten rusten. Niet omdat dit een onbelangrijke zaak is, maar omdat ze maakt dat je onzeker wordt en het gesprek daardoor stokt. We kunnen ons altijd later nog laten corrigeren als blijkt dat we in ons gesprek op een verkeerde manier met de Bijbel omgaan. Bovendien ben ik het wel eens met degenen die waarschuwen dat het spreken over “die nieuwe hermeneutiek” heel gemakkelijk een negatief etiket wordt waardoor je de broeders die zich hier serieus mee bezighouden zomaar in een bepaalde hoek zet.


Nu even over de toekomst. Ik wil jullie nu dus ook schriftelijk deelgenoot maken van mijn gedachten. Voor een deel zijn die gedachten al gevormd. Bij het lezen van allerlei artikelen waren er zaken die mij aanspraken en andere zaken waar ik minder van onder de indruk was. Ik merk bij mezelf wel dat je heel gemakkelijk een soort filter in je hoofd plaatst waardoor sommige dingen eenvoudig opgenomen worden terwijl je met name argumenten die je niet zo van pas komen heel snel aan de kant legt. Ik zou het fijn vinden als jullie me blijven bevragen. Je hoort ongetwijfeld links en rechts vragen en opmerkingen die kunnen helpen om uiteindelijk een zo helder mogelijk beeld te krijgen van wat de Here ons in zijn Woord wil leren in de zaken die nu aan de orde zijn.

In een volgende brief wil ik proberen in te gaan op de vraag van één van jullie waarom het lijkt alsof je heel dom bezig bent als je ‘gewoon’ in Genesis 1-3 leest dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn.

Liefs, Pa
tot vrijdag

« Spreken over 'scheppingsorde' is legitiem - Brief Vijf - Brieven aan mijn Kinderen - Brief Twee »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's