Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws
werkgroepen
bronnen over ons contact
dinsdag 21 november 2017
Revisie

De werkgroep Revisie bestudeert de besluiten en de gronden. Daarbij maken we gebruik van deputatenrapporten en overig materiaal dat ter synode gebruikt is. Per onderdeel zal worden bekeken of de onderbouwing solide is en waarin de argumentatie van de synode op basis van de Heilige Schrift naar onze indruk tekortschiet.

Zowel door diverse voor- als veel tegenstanders wordt de onderbouwing bij een eerste indruk als onvoldoende ingeschat. Wanneer dat uit ons onderzoek bevestigd wordt, heeft de werkgroep ook als doel materiaal te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om een revisieverzoek in te dienen bij de volgende Generale Synode.

Verder is de werkgroep Revisie beschikbaar om kerkenraden en gemeenteleden te ondersteunen bij het voorbereiden van een revisieverzoek. Wanneer de concepten door de werkgroep zijn opgesteld, zal het gesprek met deskundige kerkleden worden gezocht om onze argumentatie kritisch te laten toetsen.

« Handreiking - Voorlichting »