Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws bronnen agenda over ons contact
Over ons

Kort na de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 heeft een aantal predikanten contact met elkaar gezocht. Bij hen leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen. Ze zijn genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de onderbouwing bestuderen en de achtergronden verhelderen.

Als kerk van Christus blijven wij immers alleen verbonden met onze Heer en met elkaar wanneer wij Zijn Woord liefhebben en ons door Zijn Woord laten gezeggen. Over die trouw aan het Woord van God in verbondenheid met de kerk van alle tijden zal wat ons betreft het gesprek rond de m/v-besluiten moeten gaan.

Meelezen met - Inleiding

Op deze site volgt een aantal brieven die ik schreef voor mijn kinderen. Ieder van hen is op eigen manier en op eigen plaats bezig na te denken over de ontwikkelingen in onze kerken. We praatten er over als we bij elkaar waren. Ze stuurden elkaar en mij stukken toe, maar steeds kwamen er twee zaken bovendrijven.

lees meer..

Meelezen met - Brief 1

Jullie vertelden me dat je wel geprobeerd hebt om iets te lezen over hermeneutiek, maar dat je er een beetje wanhopig van werd. “Moeten we dat echt allemaal begrijpen voordat we kunnen beoordelen wat er momenteel aan de hand is in de kerk?” “Moeten we heel het gesprek over wel of niet vrouwen in het ambt overlaten aan theologen en maar afwachten welke beslissingen zij nemen?”

lees meer..

Meelezen met - Brief 2

Ik heb dezelfde ervaring als jullie dat er iets ‘in de lucht’ lijkt te hangen wat het signaal afgeeft dat een beroep op de ‘scheppingsorde’ uit de tijd is en wetenschappelijk ook niet verantwoord. Mijn eerste gedachte is dan dat voorstanders van de openstelling van alle ambten voor vrouwen dit gewoon beweren omdat ze de gegevens uit het scheppingsverhaal niet kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk een slechte gedachte van mij. En ik probeer dus op zoek te gaan naar de echte argumenten die gebruikt worden om Genesis 1-3 buitenspel te zetten (merk je hoe woorden toch een bepaalde ‘kleur’ geven aan wat je zegt?!). Ik kan het niet laten om in dit verband toch ook even te wijzen op hoe de Generale Synode in haar gronden onder het besluit omgaat met bepaalde teksten uit de Bijbel. De teksten uit het NT die bekend zijn als de ‘zwijgteksten’ worden niet (op een nieuwe manier) uitgelegd.

lees meer..

Meelezen met - Brief 3

God werd niet door satan gedwongen een nieuwe schepping te maken. Ook niet een schepping 2.0. God gunt satan niet de triomf van een overwinning. Daarom gaat God naar mijn overtuiging ook niet een nieuwe poging doen, maar Hij gaat de geschiedenis zo leiden dat er op een wonderlijke en ongedachte manier aan alle schepselen duidelijk wordt dat er volledig herstel komt van alles wat door schepselen beschadigd is. In de ‘nieuwe’ schepping zit niet een verborgen correctie van de ‘oude’ schepping. Daarover zal ik de volgende keer nog iets meer schrijven.

lees meer..

Spreken over 'scheppingsorde' is legitiem - Brief 5

Gezien het feit dat het ‘verslag’ van de schepping van niemand anders afkomstig kan zijn dan van de enige Getuige, de Schepper Zelf, heeft dit verslag een meer dan fundamenteel gewicht. In dit verslag openbaart God Zich als Schepper en ook hoe Hij Zich zijn schepping heeft voorgesteld. Hier, in dit goddelijke verslag vind je ook de grondlijnen van die nieuwe schepping waartoe God niet gedwongen werd, maar die een geplande vervolmaking en voltooiing vormt van het werk wat Hij begonnen is in de eeuwigheid en in het begin van de tijd zoals wij die kennen.

lees meer..

Paulus en de Amazones

Er zijn korte-afstandsraketten en lange-afstandsraketten, maar altijd is er een grens aan de reikwijdte ervan. Is het zo ook een beetje bij de bijbel? Het is duidelijk, dat daar woorden zijn die maar een kort bereik van geldigheid hadden en woorden die veel verder reiken. Is het nu ook waar dat uiteindelijk alle bijbeluitspraken een keer hun geldigheid verliezen en dat er een tijd kan aanbreken die buiten de schootsafstand van bijbelwoorden ligt?

lees meer..
1 2