Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
maandag 18 december 2017
Agenda

Vragen rond het lezen van de Bijbel

De Generale Synode (GKv) verklaarde dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, ouderling en predikant. Het gesprek hierover raakt belangrijke vragen. Hoe lezen we de Bijbel? Moeten we de Bijbel anders lezen dan we gewend zijn?


Maandag 12 maart 2018 - 19:45

Prof. Dr. Arnold Huijgen, docent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (CGK), spreken in de Ontmoetingskerk in Haren. Ook zijn lezing gaat over de vraag "Hoe lezen we de Bijbel?". Nadere informatie volgt nog.
Plaats: Ontmoetings Kerk, Sterremuurweg 4, Haren


« Paulus en de Amazones - Spreken en Zwijgen van Vrouwen in de Gemeente »