Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home start hier
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
donderdag 20 september 2018
man/vrouw - waar hebben we het (nog) over?

Moeten we ons hier echt nog druk om maken??
Ons heil hangt er toch niet van af? De wereld staat in brand, we hebben als kerk wel belangrijkere dingen te doen. Laten we liever kijken naar wat we in Jezus Christus hebben dan naar die verschillen van inzicht. Mijn kinderen maken zich hier ook echt niet meer druk om. Je moet toch ook met je tijd mee gaan. In de maatschappij zijn mannen en vrouwen niet alleen gelijkwaardig, maar ze worden ook gelijk behandeld. Waarom zouden we als kerk daarvan afwijken? Je legt zomaar een onnodige hindernis om het goede evangelie van God te omarmen.

Een goede vraag, dus: waar gaat het nog over?
Daarbij is de materie zo complex en onoverzichtelijk, dat je er bijna een dagtaak aan hebt om het een beetje te kunnen begrijpen. De laatste spreker die je hoort of de laatste schrijver die je leest, lijkt gelijk te hebben. Je wordt zomaar heen en weer geslingerd tussen allerlei meningen en redeneringen. Is deze zaak het wel waard om in de gemeente onenigheid te veroorzaken? Of, erger nog, de kerk te verlaten? Waar gaat het eigenlijk over?

In dat oerwoud van meningen, artikelen en redeneringen proberen we op deze site een weg te vinden. Voor ons is wel duidelijk dat het om een zaak van groot en wezenlijk belang gaat.

Allereerst: God spreekt er zelf over in zijn Woord. Dat kun je niet zomaar naast je neerleggen. De kerk zal er toch op uit zijn zich in alles te richten op de bedoeling van God, zelfs als dat tegen onze haren instrijkt of botst met ons gevoel.
Maar hoe moet je dat Woord dan uitleggen? Kun je er alle kanten mee op? Of wordt een richting gewezen? Valt er misschien een patroon in te ontdekken? Hoe lees je de bijbel dan en welke factoren spelen daarbij een rol? Spreekt de cultuur daarbij ook een woordje mee? Zo ja, hoe dan? Wat is blijvend, en wat is verleden tijd? Hoe moet je de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen eigenlijk waarderen en kun je in de gemeente tegelijk recht doen aan het onderscheid en de verschillen tussen man en vrouw?
En: blijkbaar is Gods eer ermee gemoeid. De apostel schrijft hier over wanneer hij ons wil leren hoe we ons in de gemeente als verblijfplaats van de levende God hebben te gedragen.

Het gaat dus wel echt ergens over! Gods eer, zijn boodschap, gezonde bijbel-uitleg, kerk en cultuur, de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in deze tijd...
De moeite waard om het er met elkaar goed over te hebben.

Maar... hoe kan ik dit nog uitleggen aan mijn kinderen? Lees dan mee in de brieven van een vader:

Brieven aan mijn Kinderen - Inleiding
Brieven aan mijn Kinderen - Brief Eén
Brieven aan mijn Kinderen - Brief Twee
Brieven aan mijn Kinderen - Brief Drie
Brieven aan mijn Kinderen - Brief Vier
Spreken over 'scheppingsorde' is legitiem - Brief Vijf
Koppositie? - Brief Zes
Geen recht van de man, maar aanmoediging van de vrouw - Brief Zeven
Genesis - Brief Acht
Totaal individualisme - Brief Negen
Gevolgen van de zondeval - Brief Tien
Gezag niet van tijdelijke aard - Brief Elf
Geen hiërarchie - Brief Twaalf
Gezag na de wederkomst - Brief Dertien
Allemaal volmaakt en toch verschillend - Brief Veertien
Een pijnlijke waarheid - Brief Vijftien

« ‘Ruimte’ voor de mens ten koste van Gods Woord - Eén jaar beleid M/V en ambt »

Bronnen

WerkgroepenOverige Pagina's