Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Studie naar bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017
home nieuws
werkgroepen
bronnen agenda over ons contact
vrijdag 26 januari 2018
Nieuws

Na de vorming van onze bezinningsgroep in augustus 2017 zijn diverse werkgroepen samengesteld: hermeneutiek, handreiking, revisie en voorlichting. Achter de schermen wordt er hard gewerkt en veel bestudeerd. Inmiddels heeft de werkgroep Revisie een model-revisieverzoek gepubliceerd. U vindt dat onder -> werkgroepen -> Revisie. Te zijner tijd willen we ook constructief bekijken of de cluster over ‘vrouw en ambt’ opengebroken kan worden in een aantal meer specifieke vragen.

De site bevat inmiddels al veel lezenswaardigs. De kerkenraad van Capelle-Noord heeft een beoordeling van de besluiten publiek gemaakt, incl. een begeleidende brief aan de gemeente. U kunt ook meelezen in de brieven van een vader aan zijn kinderen. Artikelen van prof. J. van Bruggen over man, vrouw en ambt blijken nog steeds verrassend actueel. Hij waarschuwt daarbij voor het gevaar van scheelkijken. Ook worden er in het land avonden met sprekers over dit onderwerp georganiseerd.

Ondertussen werd op de laatste synodedag in november duidelijk hoe verdeeld de kerken beginnen te worden: zo’n  15% van de kerkleden is voorstander is van de vrouw in het ambt, 10% is er op tegen en 40% maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen, terwijl het voor 30% geen issue is. Het vrijgeven voor onmiddellijke invoering van de besluiten doet de eenheid van de kerken geen goed.

Die eenheid van de kerken ligt ons na aan het hart. Als kerk van Christus blijven wij alleen verbonden met onze Heer en met elkaar wanneer wij Zijn Woord liefhebben en ons door Zijn Woord laten gezeggen. Dat bindt samen.

(Het Reformatorisch Dagblad besteedde aan het online komen van deze site een mooi en evenwichtig artikel.)

« Over ons - Brieven aan mijn Kinderen - Inleiding »